Zyski dla polskich metropolii

Zyski dla polskich metropolii

Zarabianie pieniędzy przez wielkie aglomeracje jest bez wątpienia zagadnieniem dużo łatwiejszym, niż w przypadku malutkich regionów i ubogich samorządów. Teoretycznie zadaniem unii Europejskiej oraz jej wielu czołowych programów wsparcia powinno być stymulowanie regionów najbiedniejszych, by to one skutecznie rodziły nowe przedsiębiorstwa i same radziły sobie zacofaniem technologicznym i bezrobociem poprzez tworzenie nowoczesnych miejsc pracy. Jednak aby te ubogie samorządy mogły przeprowadzić jakąś pionierską inwestycję pokroju budowy ekologicznej oczyszczalni ścieków, konieczne jest znalezienie urzędników tego samorządu, którzy będą w stanie przeprowadzić cały wniosek o pomoc finansową od A do Z. Nie jest to jednak zadanie proste i dlatego wiele ubogich regionów pozostaje ubogimi, podczas gdy pieniądze na rozwój infrastruktury czy ważnych inwestycji jak oczyszczalnie ścieków lub obiekty sportowe zostają skutecznie przechwycone przez większe ośrodki miejskie pokroju Wrocławia. Wrocław jest jednym z tych państw Polski, które w stopniu zdecydowanie najbardziej imponującym poradziły sobie z wykorzystaniem pieniędzy, które nagle pojawiły się wraz z wstąpieniem naszego kraju w szeregi Unii Europejskiej. Dodatkowym impulsem w przypadku tego miasta była także niewątpliwa bliskość do Krakowa.