Znaczenie polskich miast

Znaczenie polskich miast

Miasta w całej Polsce przeżywają ostatnio swój prawdziwy renesans i większość samorządów umiejętnie wykorzystuje spore środki z licznych programów pomocowych. Infrastruktura w miastach jak Wrocław wymagała kapitalnego remontu od wielu dekad, ale dopiero teraz udało się zebrać ze środków Unii Europejskiej oraz polskiego budżetu sumy wystarczające do przeprowadzenia tak skoordynowanej i skomplikowanej akcji, jak renowacja dróg w samym centrum. Ale poprawienie warunków infrastruktury to niewątpliwie jeden z kluczy do sukcesu biznesowego danej metropolii i zdają się wiedzieć o tym doskonale niemal wszyscy ludzie zaangażowani w proces przygotowywania strategii rozwoju dużych miast. W ośrodkach jak Poznań czy Wrocław od lat pracują osoby, których jedynym zadaniem jest umiejętne przygotowywanie wniosków o najróżniejsze środki finansowe do swoich kluczowych inwestycji, nie brakuje specjalnych jednostek administracyjnych zajmujących się tylko i wyłącznie obsługą takich procesów. Na tym tle mniejsze samorządy i małe miasteczka często wydają się dużo gorzej zorganizowane. Nie brakuje jednak przykładów takich ubogich gmin, w których urzędnicy postanowili spróbować złożyć wniosek o astronomiczne w skali tak małych regionów kilka milionów euro. I niejednokrotnie to właśnie jest największy impuls do rozwoju ubogich regionów.