Zabytki wrocławskie na liście NID

Zabytki wrocławskie na liście NID

Narodowy Instytut Dziedzictwa wpisał na listę zabytków kilkadziesiąt zabytków wrocławskich. Po II wojnie światowej, mimo że 70 % budynków było zburzonych, zarówno rynek Starego Miasta , jak i liczne kamienice odzyskały swój dawny wygląd. We Wrocławiu warto obejrzeć gotycki Ratusz na Rynku Starego Miasta. Na Ostrowie Tumskim, oprócz Archikatedry św. Jana Chrzciciela, którą uznaje się za pierwszy kościół ufundowany przez Bolesława Chrobrego, warto obejrzeć także kościół św. Marcina oraz pozostałości po moście Tumskim w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Plac Katedralny. Nie ucierpiał w czasie wojny za to kościół Św. Krzyża. Ostrów Tumski nadal zachwyca pozostałym mostem Tumskim oraz pomnikiem papieża Jana XXIII. Z kościołów innych wyznań warte obejrzenia są greckokatolicka katedra pod wezwaniem św. Wincentego i św. Jakuba, kościół luterański Opatrzności Bożej, prawosławna cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy oraz katedra pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, która należy do kościoła polskokatolickiego. Zabytkowy budynek Dworca Głównego, budynek Uniwersytetu Wrocławskiego czy Hala Stulecia, zbudowana jako Hala Ludowa na Wystawę Stulecia, która wypadała w 1913 roku, Dom Handlowy Braci Barasch to kolejne obiekty, warte wpisania na listę miejsc do zwiedzania. Listę zamyka Plac Solny, będący pozostałością po dawnym targu.