Rynek z Ratuszem

Rynek z Ratuszem

Rynek wrocławski jest największym w Europie Rynkiem Starego Miasta, natomiast według realiów polskich znajduje się tam największy Ratusz. Do Rynku przylega plac Solny oraz plac przy kościele Św. Elżbiety. Do samego Rynku, na którym obowiązuje tylko ruch pieszy, prowadzi 11 ulic. Sam Ratusz powstał w XIII wieku, natomiast Rynek był jedynym miejscem, w którym wolno było handlować. W centralnej części Rynku znajduje się wyremontowany pręgierz oraz w jednej z kamienic – centrum badające twórczość Jerzego Grotowskiego. Strona zachodnia Rynku, czyli Strona Siedmiu Elektorów, z Kamienicą pod Siedmioma Elektorami. Tutaj znajduje się zbudowana w 2000 roku fontanna, zwana na cześć ówczesnego prezydenta miasta – zdrojem. Strona wschodnia, zwana Stroną Zielonej Rury, zachwyca domem towarowym braci Barasch oraz kamienicą Pod Złotym Psem, którą odbudowano jako ostatnią i oddano dopiero w 1994 roku. Strona północna, znana także jako Strona Targu Łakoci, to raczej współczesne inspiracje niż wierna rekonstrukcja starych kamienic. Natomiast na stronie południowej, czyli Stronie Złotego Pucharu albo Przy Starej Szubienicy to niezwykła Kamienica Pod Złotym Dzbanem oraz Kamienica Pod Zieloną Dynią. To właśnie strona południowa jest rekonstrukcją starych domów handlowych, które po tej stronie się znajdowały.