Rozrost polskich aglomeracji

Rozrost polskich aglomeracji

Dla nowoczesnego miasta bardzo ważne jest umiejętne ubieganie się o środki finansowe z licznych programów wsparcia. A programów tych jest szczególnie dużo od kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i może korzystać swobodnie z takich samych środków i zasad prawnych, jakie dotyczą wszystkich pozostałych członków Wspólnoty. Pieniędzy jest natomiast wyjątkowo dużo i urzędnicy europejscy pozytywnie opiniują wnioski bez względu na to, czy składa je miasto wielkości Wrocławia czy najbiedniejszy region danego samorządu. W zasadzie to biedniejsze regiony niejednokrotnie są zgodnie z unijną polityką wspomagane jeszcze mocniej – ale wszystko zaczyna się na etapie składania wniosków. I tutaj bardzo często przewaga znajduje się niemal z miejsca po stronie wielkich i administracyjnie doświadczonych miast jak Wrocław czy Poznań. Nie dziwi więc, że najwięcej pieniędzy Unia dokłada właśnie do projektów renowacji sieci komunikacyjnej w takim mieście, że Wrocław w wielu miejscach mógł szybciej dokonać renowacji starej i archaicznej sieci kanalizacyjnej. Niewątpliwie takie drobne kroki poczynione byłyby prędzej czy później również ze środków miasta i państwa, ale dzięki kilkudziesięcioprocentowemu udziałowi kapitału europejskiego w tych wszystkich kluczowych inwestycjach dzisiaj miasta jak Wrocław zamieniają się w wielki plac budowy.