Różnorodność mieszkańców Wrocławia

Różnorodność mieszkańców Wrocławia

Dolny Śląsk raz znikał a raz powracał na mapę Polski. W jego stolicy, Wrocławiu, widać różnorodność kulturową, a także zderzenie wielu tradycji pochodzących z różnych części kraju. Wymieszanie ludności na terenie miasta nastąpiło po II wojnie światowej, ponieważ osoby wysiedlone ze wschodnich części Polski, to tu właśnie znalazły swój azyl i nowy dom. I tak mieszkańcy Wrocławia posiadają różne korzenie, a ich przodkowie pochodzą z różnych stron kraju. Mimo odmienności, musieli znaleźć wspólny język, którym zaczęli posługiwać się w rozmowach między sobą. Wobec tego trudno szukać charakterystycznych, gwarowych i regionalnych określeń w tym miejscu. Mieszkańcy przystosowali się do używania polszczyzny ogólnej, a ludność, która obecnie napływa do miasta, również się temu podporządkowuje. Warto jednak zaznaczyć, że mimo wielu różnic, odmiennych tradycji i przyzwyczajeń, zwielokrotnione siły osób, chcących odbudować razem to miasto i przywrócić je do dawnej świetności, dały radę stworzyć piękny obszar, który nie stracił swej dawnej świetności i wciąż jest udoskonalany. Życie Wrocławia byłoby zupełnie inne, gdyby nie właśnie to pomieszanie etniczne i regionalne, to odnajdywanie wspólnych dróg, te wszystkie ziarenka, które zostały dodane od różnych ludzi, aby razem móc zbudować coś, co stoi na mocnych fundamentach.