Pogoria – alternatywa dla kompleksów basenowych

Pogoria – alternatywa dla kompleksów basenowych

Dąbrowa Górnicza zadbała o swoich mieszkańców tworząc bogatą bazę kulturalną (Pałac Kulturze i Sztuce) i sportową (Park Wodny Nemo, OSiR). Ale rozrywki sportowe są tutaj możliwe także na świeżym powietrzu. Najważniejszymi miejscami wykorzystywanymi w tym celu są Park Zielona i kompleks zbiorników wodnych Pogoria. Park tworzy dojrzały drzewostan z dużym udziałem dębów (w końcu to Dąbrowa), alejki wylane są gładkim asfaltem, po którym świetnie się jeździ na rolkach i rowerze nawet najmniejszym sportowcom o najkrótszym stażu na kółkach. Latem odbywają się tutaj koncerty i mitingi. Z Zielonej niedaleko już do Pogorii. Sieci czterech zbiorników wodnych powstałych tutaj po wydobywaniu piasku, pierwszy z nich zaistniał w latach czterdziestych dwudziestego wieku. Zbiorniki łączą się ze sobą śluzami, istnieje plan zagospodarowania zakładający połączenie ich pochylniami o charakterze podobnym do tych występujących na kanale Ostródzko – Elbląskim. Czy i jak jednak zostaną zrealizowane, trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć. Już teraz jednakże miejsce to jest bardzo atrakcyjne. Przy zbiorniku nr 3 rozlokowane są liczne obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu wodnego, boisko do siatkówki plażowej. Nowe ścieżki rowerowe zachęcają do okrążania tafli wody. Natomiast dla amatorów obserwacji przyrody Pogoria I oferuje odwiedziny użytku ekologicznego chroniącego unikatowe gatunki roślin.