Piękny zamek Książ

Piękny zamek Książ

Na Szlaku Zamków Piastowskich położony jest zamek Książ. Zamek położony jest na obszarze Książańskiego Parku Krajobrazowego, w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha. Zamek wzniesiono w XIII wieku, na północnych stokach Gór Wałbrzyskich. Zasadniczy kształt został nadany zamkowi w Książu w latach 1548 – 1555. Otrzymał on wówczas kształt w stylu gotycko-renesansowym. Prace budowlane prowadzone były w tym okresie na polecenie ówczesnych właścicieli zamku, którym był niezwykle zamożny ród Hochbergów. W następnych wiekach zamek wielokrotnie przebudowywano. Największa przebudowa zamku Książ miała miejsce w latach 1718 -1734. Zamek otrzymał wówczas kształt rezydencji w stylu późnego baroku. Kolejnej przebudowy zamku dokonano w wieku XIX oraz na początku wieku XX. Po ostatniej przebudowie w zamku w Książu znalazło się niemal 400 pokoi. W okresie II wojny światowej kilkanaście zamkowych komnat uległo niestety zniszczeniu w związku z pomysłem stworzenia na zamku rezydencji Adolfa Hitlera. Do realizacji pomysłu na szczęście nie doszło, jednak w trakcie podjętych prac zostały zniszczone piękne sztukaterie w kilkunastu pokojach. Odnowiony w latach powojennych zamek Książ jest dzisiaj jedną a największych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska. Niestety, dla turystów udostępniona jest jedynie tylko część zamkowych zabudowań.