O Śląsku Cieszyńskim

O Śląsku Cieszyńskim

Jednym z bardziej atrakcyjnych turystycznie regionem naszego kraju jest Śląsk Cieszyński. Sercem regionu jest założone, zgodnie z legendą, przez 3 braci, Czieszka, Leszka i Bolko, transgraniczne miasto Cieszyn. Miasto położone jest nad rzeką Olzą, które jest jednocześnie rzeką graniczną pomiędzy Polską a Czechami. W samym mieście na turystów czeka wiele atrakcyjnych miejsc. Jednym z cenniejszych zabytków Cieszyna jest znajdująca się na Górze Zamkowej zbudowana najprawdopodobniej w XII wieku romańska rotunda. Do zabytków Cieszyna, które trzeba koniecznie zobaczyć należy również kościół parafialny pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Kościół świętej Marii Magdaleny jest jednym z najstarszych zabytków sakralnych na terenie miasta. W jego wnętrzu zachowały się nieliczne gotyckie fragmenty, które są datowane na przełom XII i XII wieku. W Cieszynie warto również zobaczyć zbudowany w XVIII wieku Kościół Jezusowy. Jest to największy w naszym kraju kościół ewangelicko-augsburski. Głównym miastem Śląska Cieszyńskiego jest także Bielsko-Biała. Turyści bardzo chętnie odwiedzają także niedaleki Skoczów, Ustroń i Wisłę. Turyści, którzy zdecydują się odwiedzić Wisłę, rodzinną miejscowość Adama Małysza, zapewne będą chcieli zobaczyć noszącą jego imię skocznię narciarską w Wiśle-Malince. Na szczyt skoczni prowadzi wyciąg krzesełkowy.