Na szlaku zabytków przemysłu

Na szlaku zabytków przemysłu

Łazy, kiedyś mówiło się o nich, że to miasto kolejarzy. Dzisiaj po śladach dawnej świetności niewiele już zostało: górka rozrządowa i liczne torowiska, pustoszejące zabudowania ogołoconej ze sprzętu wagonowni… Jednak dla dociekliwych znajdzie się z pewnością kilka miejsc wartych obejrzenia. Wśród nich stary parowóz ustawiony poniżej ulicy Kolejowej przy dawnych zabudowaniach kolejowych. Nieco już teraz zaniedbany, ale ciągle lśni na nim jeszcze czarna, biała i czerwona farba, jakby mimo uciętych torów zaraz miał ruszyć w dalszą drogę. W tutejszej bibliotece okresowo pojawiają się wystawy starych fotografii, na których można dostrzec różnice między niszczejącym „dzisiaj”, a pełnym życia „dawniej”. Plany rewitalizacji okolic dworca pozwalają mieć nadzieję, że Łazy znowu mogą wyglądać przyzwoicie. Póki co, swoją wycieczkę po gminie można rozpocząć od zwiedzania okolic, których walory przyrodnicze są niepodważalne. Choćby Góra Chełm położona w okolicy Hutek Kanek w gminie Łazy. To tutaj przyjeżdżają studenci biologii z Uniwersytetu Śląskiego i uczniowie z okolicznych szkół. Zachowana tutaj buczyna piękna jest o każdej porze roku, jednak to wiosna budzi najwięcej emocji, kiedy spod opadłych liści i łach pozostałego w cieniu drzew śniegu wychylają główki pierwiosnki i krokusy. Latem spotkać tu można czworolist, ale i liczne polskie storczyki. Warto jest mieć podczas wyprawy aparat z dobrym zoomem.