Muzeum w Rybniku

Muzeum w Rybniku

Muzeum miejskie znajduje się na rybnickim rynku. Zostało ono powołane 29 kwietnia 1970 roku przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku. Muzeum zyskało ekspozycje przekazane przez Zbiory Muzealne Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej. Zbiory muzeum dzielą się na kilka działów. Jeden z nich, dział Historii i Kultury Regionu, ma w swoich zasobach wszelkie pamiątki historyczne dotyczące ziemi rybnickiej. Zbiory te grupują się na pamiątki związane ze sztuką zarówno profesjonalną jak i nieprofesjonalną, etnografią, historią górnictwa w zakresie górnictwa węgla kamiennego i historią Rybnika oraz regionu rybnickiego. Kolejnym działem jest dział Historii Rzemiosła. Można w nim zobaczyć eksponaty związane z rzemiosłem wiejskim, które było charakterystyczne dla Górnego Śląska oraz Zagłębia. Dział Historii i Rzemiosła jest podzielony na mniejsze działy. Należą do nich: dział techniczny, historyczny i artystyczny. Ekspozycje ukazują sposoby rzemieślnictwa w historii Śląska, oraz wszelkie narzędzia, które były używane. W dziale historycznym możemy dowiedzieć się jakie organizacje działały na terenach Górnego Śląska. Dział ten zawiera artefakty i dokumentacje różnych związków i spółdzielni. W dziale artystycznym możemy zaznajomić się na przykład z artystycznie zdobionymi zegarkami kieszonkowymi.