Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka

Na terenie śląskiego miasta Rudy Śląskiej znajduje się Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka. Znajduje się ono w dzielnicy Ruda, na ulicy Wolności. Muzeum powstało w 1976 roku, a w 1983 roku uzyskało ono status Muzeum Społecznego. Imię Maksymiliana Chroboka zostało mu nadane dopiero w 1984 roku. Nazwa ta została przyjęta na cześć pierwszego dyrektora muzeum. W 1990 roku muzeum zostało przekształcone w placówkę miejską. Muzeum skupia się na historii zarówno Rudy Śląskiej jak i całego Górnego Śląska. Prezentowane są tam wystawy o tej tematyce. Do stałych wystaw na terenie muzeum należy na przykład wystawa opowiadająca o dziejach górnictwa w Rudzie Śląskiej. Górnictwo to przemysł silnie powiązany i charakterystyczny z Górnym Śląskiem. Jest to bardzo ważny i istotny element historii. Z tego powodu jedna ze stałych wystaw w muzeum została poświęcona wnętrzom mieszkalnym w domach robotników górniczych na terenie Górnego Śląska. Inne wystawy prezentują także życie społeczne w Rudzie Śląskiej, elementy kulturalne i ludowe Górnego Śląska, czy historię powstań śląskich i plebiscytów. Jedna ze stałych wystaw jest poświęcona postaci Jana Stefana Dworaka, który był znanym śląskim historykiem i urzędnikiem. Muzeum jest także wydawnictwem wielu książek poświęconych historii i kultury Górnego Śląska.