Miasto stu mostów

Miasto stu mostów

Wrocław znany jest ze swej bardzo dużej ilości mostów i kładek, które łączą różne części miasta i pozwalają swobodnie się przemieszczać. Rzeka płynąca przez miejscowość, Odra, to dobry szlak komunikacji wodnej, który przyczynił się do rozwoju miasta. Utrudniła jednak przejazd pomiędzy określonymi dzielnicami, wydłużając czas podróży. Dlatego właśnie we Wrocławiu częstymi inwestycjami była budowa różnych mostów, która pozwoliła na udogodnienia komunikacyjne. Dodatkowe przeprawy, tworzone w ostatnich latach, znacznie skróciły drogi dojazdowe – chociażby Most Milenijny łączący Popowice z Osobowicami bądź najnowsza inwestycja, czyli AOW (Autostradowa Obwodnica Wrocławia), która pozwala na ominięcie centrum miasta i szybkie dostanie się do niezbędnych dróg wylotowych. Obok nowoczesnych konstrukcji powstałych w ostatnim okresie, istnieją także zabytkowe budowle, które są często kojarzone z wrocławskimi ulicami i są niejako wizytówką tego miasta, jak na przykład Most Grunwaldzki, Most Zwierzyniecki czy Most Tumski, który do niedawna był punktem spotkań zakochanych, przywieszających na nim kłódkę ze swoimi inicjałami, obiecując sobie miłość na całe życie. Odra przepływająca przez miasto, liczne mosty i kładki są przyczyną, określania niekiedy Wrocławia, zresztą chyba dość trafnie, Wenecją Północy.