Kopalnia Wujek Katowice

Kopalnia Wujek Katowice

Kopalnia Wujek jest kopalnią węgla kamiennego, która jest położona na terenie dawnej osady Katowicka Hałda. Przy kopalni znajduje się muzeum. Jest to ważne miejsce turystyczne, ponieważ 18 września 2009 roku w kopalni wybuchł metan i zginęło tam dwudziestu górników. W 1981 na terenie kopalni prowadzono strajk przeciw wprowadzeniu stanu wojennego. Strajk ten został spacyfikowany przez oddziały ZOMO. Zginęło wtedy 9 górników. Z tych powodów turyści odwiedzają muzeum kopalniane, aby oddać cześć górnikom, którzy zginęli na służbie. Na terenie kopalni znajduje się rzeźba o kształcie krzyża. Jest to pomnik postawiony na cześć górników, którzy zginęli tam w 1981 roku. Podczas każdej rocznicy wybuchu stanu wojennego pod krzyżem pojawiają się kwiaty i znicze. Muzeum dostępne dla turystów mieści się zaraz obok miejsca, gdzie padały pierwsze strzały podczas pacyfikacji strajku w 1981 roku. Muzeum jest podzielone na trzy działy. W jednym z pomieszczeń znajduje się ekspozycja pamiątek z okresu stanu wojennego. Znajduje się tam także makieta kopalni w skali 1 do 100. Ukazuje ona kopalnię tak, jak wyglądała ona w 1981 roku. Znajdują się więc na niej pancerne pojazdy, milicjanci, górnicy i żołnierze. W jednej z sal turyści mogą obejrzeć film i posłuchać nagrań dźwiękowych. Jedna z ekspozycji jest także poświęcona górnictwu na Górnym Śląsku.