Inwestycje, które wyróżniają Wrocław na tle innych miast

Inwestycje, które wyróżniają Wrocław na tle innych miast

W rankingu najlepiej zarządzanych miast Polski, Wrocław od kilku lat jest w pierwszej piątce. Miasta biorące udział w rankingu prezentują swoje osiągnięcia w rozwoju. O miejscu w rankingu decyduje ilość punktów na podstawie kilku kryteriów – dochody i wydatki na osobę, zobowiązania podatkowe, pozyskane środki unijne, nakłady czynione na gospodarkę mieszkaniową, nakłady na promocję miasta, powstawanie nowych miejsc pracy. Wysoka pozycja na liście rankingowej świadczy o prawidłowym zarządzaniu miastem, o skutecznym pozyskiwaniu funduszy europejskich i dobrym ich wykorzystaniu, o dobrej strategii rozwoju miasta i dobrych pomysłach na przyszłość. Na terenie Wrocławia znajduje się kilka znacznych inwestycji, na które inne miasta patrzą z zazdrością. Jedną z nich jest Wrocławski Park Technologiczny. Jest to nowoczesny, samowystarczalny kompleks biur i laboratoriów, wykorzystujący najnowsze technologie, oferujący nie tylko biura, ale w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoria, linie produkcyjne. Kompleks oferuje innowacyjne usługi innym firmom. Jest miejscem pracy przyjaznym dla młodych rodzin – posiada własne przedszkole. Kolejnym trafionym przedsięwzięciem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+, które integruje akademickie placówki naukowo – badawcze z całego dolnośląskiego województwa. Nanotechnologie, biotechnologie, medycyna, informatyka, odnawialne źródła energii, to główne dziedziny zainteresowań tego centrum.