Gratka dla ornitologów amatorów

Gratka dla ornitologów amatorów

Mieszkając na Śląsku wcale nie trzeba żegnać się z zainteresowaniami przyrodniczymi, albo ograniczać ich wyłącznie do oglądania programów telewizyjnych o tematyce przyrodniczej. Niemal w centrum Zagłębia Śląsko – Dąbrowskiego położone są zbiorniki wodne Pogoria I, II, III i IV, które stały się doskonałym siedliskiem dla ptaków. Na Zbiorniku drugim wydzielono nawet użytek ekologiczny Pogoria II mający na celu ochronę jeziora wraz z jego otoczeniem. Szczególnie cennymi gatunkami występującymi w tym miejscu są; grążele żółte i grzybienie białe zwane przez laików liliami wodnymi, a ze zwierząt mewy śmieszki, kaczki, perkozy, a sporadycznie nawet czaple. Tereny okalające jezioro są tak chętnie zasiedlane przez ptaki ze względu na bujnie rozprzestrzenione tam szuwary dające im schronienie i pożywienie. Szuwary te budują przede wszystkim trzciny, jeżogłówka, trzcinniki i pałka. W niektórych miejscach osiągają imponującą wysokość czterech metrów. Ale wbrew pozorom nie jest to aż takim uniedogodnieniem, które zniweczyłoby zupełnie możliwość „podglądania” zwierząt w ich naturalnym środowisku. Przez użytek poprowadzone są ścieżki ułatwiające poruszanie się, a jeśli ktoś przestrzega ciszy i zachowuje się w sposób racjonalny do okoliczności, z pewnością „ustrzeli” ciekawą fotografię będącą później ozdobą prywatnego albumu ornitologicznego.