Dynamiczny rozwój gospodarczy

Dynamiczny rozwój gospodarczy

Jednym z ważniejszych wyznaczników dobrego rozwoju miast jest to, jak radzi sobie z gospodarką i zachęcaniem firm do inwestowania na swoim terenie. Nie jest to proste, bo konkurencja, szczególnie o największe inwestycje, jest ogromna, a wygrywają najlepsi. Przykłada się do tego ogromną wagę, bo jest wiadome dla wszystkich, że jeśli gospodarka będzie na dobrym poziomie, to dzięki podatkom płaconym przez firmy i ludziom, którzy w nich będą pracować ( i co za tym idzie, kupować w danym mieście mieszkania, wydawać pieniądze w sklepach i lokalach) miasto będzie miało środki na inne działania, które będą mogły wzmacniać pozycję ośrodka na polu kulturalnym czy turystycznym. Wrocław jest świetnym przykładem tego, jak sobie radzić z tymi kwestiami. Miasto rozwija się niezwykle dynamicznie, przyciąga do siebie bardzo wiele inwestycji, które przyciągają następne, bo poddostawcy wielu firm chcą być blisko swoich kluczowych klientów. Tworzone są strefy ekonomiczne, gdzie w ciągu wielu lat powstało dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy. A to co ważne, to fakt, że większość z tych miejsc pracy związana jest z technologicznie zaawansowanymi rzeczami, bo w regionie jest wielu wysoko kwalifikowanych specjalistów. To ważne, bo na dłuższą metę nie da się wygrywać niższymi kosztami pracy i pracą za groszowe stawki. Wrocław dobrze sobie z tym radzi, bo dobrze rozbudowane zaplecze naukowe, gdzie kształci się wielu absolwentów poszukiwanych kierunków, a bezrobocie w mieście jest znacząco poniżej średniej krajowej.