Kontakt

Start  /  Kontakt

Je?li chcesz si? z nami skontaktowa? lub masz jakie? pytania/sugestie dotycz?ce portalu wype?nij poni?szy formularz lub wy?lij maila na adres kontakt@wroclive.pl

Wszelkie pytanie zwi?zane z promocj?, clinic umieszczaniem wydarze? na portalu, try reklam?, healing partnerstwem i patronatami prosimy kierowa? na adres: promo@wroclive.pl.

Portal Wroclive.pl ch?tnie obejmie patronat nad koncertami, festiwalami, imprezami i innymi wydarzeniami. Pe?na oferta oraz warunki patronatu w zak?adce „Patronat”.

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości
 
 

stat4u