• Szczegóły
 • Inne
 • Wroclive Pyta: Kari

  Start  /  wywiad  /  Wroclive Pyta: Kari
     poniedziałek, 8 Grudzień , 2014
     23:18
     Miejsce:
     wywiad
  Bilety:
  Brak informacji.
  !!WROCLIVE POLECA!!

  • AJAX Calendar

   Grudzień 2014
   P W Ś C P S N
   « Lis   Sty »
   1234567
   891011121314
   15161718192021
   22232425262728
   293031  
Wroclive Pyta: Kari

Start  /  wywiad  /  Wroclive Pyta: Kari

DSC_3084

Kilka tygodni temu Wroc?aw odwiedzi?a Kari. Artystka pochodz?ca ze ?winouj?cia da?a znakomity kameralny koncert w Szajbie. Spotkali?my si? z Kari po jej wyst?pie, drug gdzie zadali?my jej kilka pyta?. Zapraszamy do lektury 😉

 

Wroclive: Jest to twój przed-ostatni koncert na trasie. Ostatni czas by? dla Ciebie bardzo intensywny, viagra szczególnie ostatnio kiedy grasz codziennie. Jak Ci si? ?yje w takiej trasie?
Kari: Ja bardzo lubi? by? w trasie. Zawsze jest mnóstwo rado?ci, medicine ?miechu w busie… Jeste?my wtedy troche w zawieszeniu, odci?ci od ?ycia i ten czas sp?dzony w trasie jest bardzo beztroski i spontaniczny.

W: A czy to, ?e jeste? w trasie jak ostatnio, przez 7 dni, nie jest w jaki? sposób dla ciebie m?cz?ce?
K:
W ogóle nie jest m?cz?ce. W którym? momencie nast?puje taki „click moment”, kiedy to zm?czenie ca?kowicie odchodzi. Pojawia si? wtedy uczucie pelnej koncentracji, uczucie bycia totalnie w tym co robie. Nie jestem zm?czona, ale chyba po siodmym koncercie to dobry moment na odpoczynek.

W: Wyst?pi?a? w tym roku na kilku du?ych festiwalach. Czy który? z nich szczególnie zapad? Ci w pami???
K:
Najbardziej zapad?o mi w pami?ci Glasgow. Wyst?p na festiwalu BBC Radio 1 by? dla mnie zdecydowanie najwi?kszym osi?gni?ciem w tym roku.

W: Jak si? czujesz na scenie na takich wielkich festiwalach w?a?nie? Jak ten w Glasgow czy polski Opener?
K: Na Openerze scena, na której gra?am mie?ci 8 tys. osób. To morze ludzi na pocz?tku zapiera dech  i  w pierwszej chwili musz? si? uspokoi?, wzi?? g??boki wdech, po?egna? ze stresem i zacz?? koncert. Zawsze jestem troch? przej?ta, kiedy publiczno?? jest tak du?a. Ale potem odnajduj? rado?? z grania dla tych wszystkich ludzi, bo ja mocno wierz?, ?e moja muzyka potrzebuje tej przestrzeni. Tak? mo?liwo?? daj? mi du?e sceny.

W: Czyli mimo tego, ?e wyst?pujesz ju? d?ugo, to ta trema jednak ci?gle gdzie? pozostaje?
K: Oczywi?cie. To mobilizuj?ca trema, która jest dla mnie takim znakiem, ?e mi  zale?y i przejmuje si? tym co robi?.

DSC_3023

W: A kiedy Kari podbije zachód?
K: Nie wiem! (usmiech) Jak co? si? wydarzy na wi?ksz? skal? to super, ale nie jest to cel sam w sobie.

W: Nale?ysz do nurtu m?odych artystów w Polsce, obok Fismolla, Lilly Hates Roses, Bokki, którzy tworz? ?wietne projekty. Cz?sto jest tak, ?e odbiorca w Polsce nie wierzy, ?e jeste?cie wszyscy st?d i mo?ecie tworzy? tak dobr? muzyk?. Jak Ty to odbierasz?
K: Pami?tam, ?e jak wyda?am pierwsz? p?yt?, wiele recenzji opiera?o si? na pytaniu: „czy ta dziewczyna jest na pewno z Polski?”. Ja uwa?am, ?e w Polsce tworzy si? teraz bardzo du?o dobrej muzyki. Je?eli dajemy z siebie wszystko to nie mamy powodów do tego, ?eby czu? si? z tym gorzej. Wydaje mi si?, ?e polscy dziennikarze i polska publiczno?? mo?e si? spokojnie przyzwyczai? do dobrej jako?ci na naszej scenie. Trzeba si? zrelaksowa?, cieszy? si? tym co jest, zbiera? owoce i czeka? na kolejne projekty.

W: Co do kolejnych projektów – dzisiaj us?yszeli?my kilka nowych piosenek. Czy nowa p?yta b?dzie podobna do tych poprzednich czy te? starasz si? rozwin?? skrzyd?a i pój?? w troszeczk? innym kierunku?
K: Brzmieniowo b?dzie troch? inna. Czuje, ?e mój styl pisania jest troch? inny. Aczkolwiek znajdziecie tam wiele elementów, które b?d? takim spoiwem z tym co by?o na pierwszych dwóch p?ytach. Inspiracje z ostatnich miesi?cy sprawi?y ze chce wróci? do korzeni, do takiego organicznego podej?cia. Nie mog? jeszcze du?o powiedzie?, bo sama nie wiem co si? wydarzy jak wejd? do studia.

W: Twoje piosenki na?adowane emocjami. Mamy nadziej?, ?e to si? nie zmieni i to na?adowanie emocjami b?dzie jeszcze wi?ksze…
K:
Ja nie potrafi? inaczej! (Smiech)

W: To przychodzi do Ciebie samo? Wpadasz w taki trans pisania? Jak to wygl?da w Twoim przypadku?
K: To wszystko przychodzi do mnie do?? nieoczekiwanie. Ci??ko mi to wyt?umaczy?, bo to do?? nieuchwytne proces. To si? wydarza i zupe?nie nie wiesz kiedy. Najwa?niejsze jest w ?rodku by? gotowym, by? w dobrym miejscu w ?yciu, w sercu.

W: Graj?c te nowe piosenki na koncertach chcesz je w jaki? sposób sprawdzi?? Jak je odbierze publiczno???
K: Te piosenki, które pojawiaj? si? teraz ju? na pewno znajd? si? na nowym albumie, ale to jak je gram mo?e si? jeszcze zmieni?. Ostatnio da?am koncert w Ostrzeszowie i tam bardzo du?o improwizowa?am. Cz?sto tych improwizacji s?ucham, bo wszystko nagrywam i czasami co? z tego zostaje dalej.

W: Czy muzyka jakiej s?uchasz na co dzie? ma wp?yw na to, co teraz tworzysz czy to si? rozmywa?
K: Na pewno! Nie staram si? czerpa? ?wiadomie, ale to jest taki oczywisty proces, ?e kiedy s?uchamy muzyki to analizujemy j?, prze?ywamy ró?ne utwory. To gdzie? tam pó?niej zostaje w nas i inspiracje przenikaj? do tego co tworzymy.

W: Jakiej muzyki Kari s?ucha na co dzie??
K: W tym momencie? Ostatnio s?ucham nowej p?yty Half Noise, muzyki Son Lux, Bombay Bicycle Club. Nie moge sie doczekac az zobacze ich live za kilka dni w Manchesterze!

W: Plany na pocz?tek przysz?ego roku?
K: Bardzo chcia?abym zagra? wi?cej koncertów solowych. Spodoba?a mi si? ta formu?a bliskich spotka? z publiczno?ci?, kiedy ludzie s? na wyci?gni?cie r?ki.


W: A jak Ci si? gra?o w Szajbie?

K: By?o cudownie. To miejsce ma dobra energi? i taki domowy klimat. Bardzo lubimy z zespolem tu przychodzic na grzane wino.

W: Wracaj?c do planów, zdarzy Ci si? zagra? wi?ksze koncerty? Z Ch?opakami, którzy na co dzie? mieszkaj? na wyspach?
K: Tak. Teraz zagrali?my trzy, a w przysz?ym roku zagramy na pewno w tym sk?adzie na NEXTPOP festival. Na pewno przyjedziemy do Wroc?awia z now? p?yt?, ale kiedy to b?dzie dok?adnie ci??ko mi okre?li?.

W: W takim razie dzi?kuj? i  czekamy na Ciebie we Wroc?awiu 🙂
K:
Dzi?ki równie?! (Usmiech)

DSC_3049

 

Rozmawia?: Grzegorz Kociuba

 
 

stat4u