• Szczegóły
 • Inne
 • Wroclive Pyta: CeZik

  Start  /  wywiad  /  Wroclive Pyta: CeZik
     środa, 10 Grudzień , 2014
     2:10
     Miejsce:
     wywiad
  Bilety:
  Brak informacji.
  !!WROCLIVE POLECA!!

  • AJAX Calendar

   Grudzień 2014
   P W Ś C P S N
   « Lis   Sty »
   1234567
   891011121314
   15161718192021
   22232425262728
   293031  
Wroclive Pyta: CeZik

Start  /  wywiad  /  Wroclive Pyta: CeZik

DSC_9013

Wroclive: Chcia?em by ten wywiad nie by? taki zwyk?y i standardowy, pharmacy wi?c moje pytania mog? ci? zaskoczy? i b?d? momentami na wskro? g?upie. Jeste? na to gotowy?

CeZik: O ! Zawodowo.

W: Wiadomo, ?e Borówka (menager CeZika) zosta? burmistrzem Ostrzeszowa. Jakim Twoim zdaniem Borówka burmistrzem b?dzie?

C: Eee… wola?bym, ?eby ten sen si? nie zi?ci?. Znaj?c jego, Ostrzeszów móg?by sta? si? zag??biem narkotykowym i alkoholowym, niczym Brooklyn w Nowym Jorku. Mo?e lepiej, ?e do tego nie dosz?o. B?d? trzyma? gor?co kciuki, ?eby wybory zosta?y sfa?szowane i inny kandydat obra? to stanowisko.

W: Czyli macie oboje sk?onno?ci do uzale?nie? rozumiem?

C: Tak! Ja mam. On pewnie te?, ale nie b?d? si? za niego w tej kwestii wypowiada?. Mam sk?onno?ci do uzale?nie? wszelakich i nawet jak z jednego wyjd?, to musz? sobie zaraz znale?? inne. Ilo?? tych uzale?nie? musi by? sta?a.

W: Czy zdradzisz, jakie to uzale?nienia?

C: Oj, mog? opowiada?. Jestem uzale?niony od pracy. Czy ?pi? czy nie ?pi?, czy stoj? czy siedz? lub le??, to ca?y czas my?l? o tej pracy. Ca?y czas co? robi?, nagrywam i koncertuj?. Odczuwam niepokój jak tego nie robi?, wi?c w takim napi?ciu ci?g?ym troch? ?yj?. To jest takie moje g?ówne uzale?nienie, najbardziej m?cz?ce.

W: U?ywki? Inne takie?

C: Nie, nie… nie mam sk?onno?ci do u?ywek. Papierosów nie pal?, bo nie mog? po nich mówi?. Nie by?bym w stanie ?piewa?. A alkohol to w zale?no?ci od intensywno?ci trasy. Je?eli jestem w trasie, to ten alkohol stety lub niestety jest jej cz??ci?. Przez to w domu staram si? go unika?, ?eby nie popa?? w jakie? uzale?nienie.

W: Prosz? w skrócie opisa? swoj? dzia?alno?? przest?pcz?.

C:… (cisza)…. Jest to pytanie bardzo intensywne. Szczególnie, ?e w mojej karierze zdarzy?y mi si?… tzn. by?em nieraz go?ciem rozpraw s?dowych, o których nie b?d? mówi? w szczegó?ach.

W: Ward?gi nie przebijesz chyba?

C: Nie, my?l?, ?e nie. Ward?ga by? oskar?any o zupe?nie inne rzeczy ni? ja. W miar? sobie radz?, staram si? broni?, wi?c nie jest ze mn? tak ?le. Nie jestem przest?pc? skazanym na niebyt i gnicie w wi?zieniu. Ja si? dobrze resocjalizuj? sam i staram si? ?y? na kraw?dzi (?miech).

W: Co by? zrobi? gdyby? by? Tony Soprano?

C: To jest ten mafioso? Nie znam niestety dobrze tej sylwetki. Wiem, ?e jest zwi?zany z mafi? i nie wiem, czy moja odpowied? b?dzie satysfakcjonuj?ca. Mog? tylko powiedzie?, ?e gdybym faktycznie by? osob? z takiego ciemnego ?wiatka, to by?bym bardziej spe?niony, poniewa? móg?bym pokazywa? jakby takie swoje typowo m?skie, zwierz?ce emocje, które wydaje si?, ?e si? wi??? z tak? osob?. To s? rzeczy, których odczuwam niedosyt w moim ?yciu. Mo?e bym si? nawet dobrze czu? w takiej skórze, kto wie?

W: Nawi?zuj?c do wojny gangów, za kim by? stan?? – za Kargulem czy za Pawlakiem?

C:O Maryjo! No to jest ci??kie pytanie, bo ogl?da?em to tak dawno temu, ?e nie wiem, o co posz?o… wiem, ?e g?ówn? ko?ci? niezgody by? chyba p?ot. Wydaje mi si?, ze obaj byli tak zacietrzewieni, ?e stawanie po czyjejkolwiek stronie jest irracjonalne. Po obu stronach mo?na znale?? równorz?dn? ilo?? argumentów za i przeciw, tak wi?c my?l?, ?e powinni si? k?óci? do ko?ca ?wiata.

W: A zastanawia?e? si? kiedy?, co ma piernik do wiatraka?

C: (?miech) To jest ciekawe pytanie. Nigdy nie znalaz?em na to odpowiedzi, natomiast cz?sto tego powiedzenia u?ywam, szczególnie, ?e ojciec tak mawia?. Nigdy to we mnie nie wzbudzi?o takiej ch?ci g??bszej analizy, ?ebym usiad? i si? zamy?li?, co faktycznie ma. Ale! To pytanie sk?ania mnie do tego, aby si?gn?? g??biej ku sednu problemu i mam nadziej?, ?e jak nast?pnym razem si? spotkamy, to b?d? zna? odpowied?.

W: Grochówka czy pierogi z kapust??

C: Grochówka, zdecydowanie. Za pierogami z kapust? nie przepadam, a grochówk? z kolei uwielbiam. Ale tak? solidn?, wojskow?, g?st?. Teraz bym nawet tak? zjad?.

W: Koralgol, Mi? Uszatek czy Kubu? Puchatek?

C: ?oo, „Kubu? Puchatek” to bajka mojego dzieci?stwa. Zdecydowanie. Towarzyszy? mi przez lata, szczególnie, ?e w czasach, kiedy „Kubu? Puchatek” lecia? to nie by?o Internetu, co ci??ko pewnie teraz sobie niektórym wyobrazi?. Nie by?o komputerów jako takich, wi?c ja nagrywa?em Kubusia na VHSy, co nie by?o takie proste, poniewa? VHSy maj? ograniczon? pojemno??, co powodowa?o, ?e w po?owie bajki mog? si? po prostu sko?czy?. To powodowa?o bardzo powa?ne starcia w domu rodzinnym, bo nie by?em w stanie tego prze?y?, ?e nie mog? nagra? Kubusia. Tak naprawd? nie wiem, czy kiedykolwiek to pó?niej obejrza?em, ale fakt, ?e by?o nagrane pozwala? mi spa? spokojnie. „Kubu? Puchatek”!

W:Czy cz?ste spo?ywanie ?rodków odurzaj?cych ma wp?yw na teksty KlejNut?

C:Negatywne, je?li ju?. Ja po ?rodkach odurzaj?cych czuj? si? taki szcz??liwy, wyzwolony i czuj?, ?e nie mam ?adnych problemów… ale piosenek nie potrafi? pisa?. Wydaje mi si? wtedy wszystko szybsze, wi?c jak co? nagram, potem si? upij? i s?ucham tego, to wra?enie, ?e strasznie szybko to nagra?em i to jest jaki? koszmar. Z kolei jak budz? si? na kacu… nie, na kacu jest to samo. ?aden z tych stanów nie sprzyja tworzeniu czegokolwiek, percepcja jest bardzo zaburzona i nic z tego dobrego wyj?? nie mo?e.

DSC_9020.jpg

 

W: Kto kogo pierwszy uwiód?, Ty Czes?awa, czy Czes?aw Ciebie?

C: Nikt tego nie wie tak naprawd?, bo nikt tego nie pami?ta…

W:Wracamy do uzale?nie?….

C: Tak, wracamy do uzale?nie?, alkoholu niestety. Bardzo to jest przykre, ?e to si? kr?ci wokó? tego, ale nie b?d? tutaj nikogo oszukiwa? (?miech). Nikt nie wie, jak to si? zacz??o, nie wiem jak to si? sko?czy… Chocia? mo?e to ja Czes?awa bardziej uwodzi?em, bo on ju? wtedy by? mini celebryt? a ja by?em w powijakach dopiero, wi?c chyba to ja mia?em wi?kszy cel w tym by jego uwodzi? a nie on mnie.

W:Co s?dzisz o programach typu talent-show?

C:Dla ka?dego co? dobrego. Jest tam masa osób, które my?l?, ?e taki program b?dzie trampolin? do sukcesu, a to nie jest takie proste. To mo?e by? trampolin?, je?li si? ma jaki? pomys? na ten sukces, ma si? pomys? na w?asn? twórczo??. Jak pokazuje historia, takie rzeczy zdarzaj? si? raz na sto. Jak kto? czuje, ?e to jest dla niego dobra droga kariery, to niech próbuje.

W: A czy Ty zastanawia?e? si? kiedy? nad wzi?ciem udzia?u w takim programie?

C: By?em na przes?uchaniu do „Szansy na sukces”, w wieku lat 17 czy 18. Zosta?em mocno skrytykowany i wylecia?em z hukiem, wi?c stwierdzi?em, ?e to nie jest dla mnie.

W: Du?o koncertujesz, jaki jest dla Ciebie polski show-biznes?

C: Eeee, nie ocieram si? za bardzo o show-biznes. Nie gram plenerów wielkich, nie spotykam si? z innymi zespo?ami, nie gram show komercyjnych, sponsorowanych. Gram w ma?ych lokalach raczej, dla ma?ej liczby osób. Wszystko to jest bardzo dalekie od show-biznesu. Czasem si? zdarza wywiad dla jakiej? wi?kszej telewizji, ale te? w stopniu takim, ?e nie potrafi? sobie wyobrazi? jak wygl?da bal u celebrytów, jak si? staje na czerwonym dywanie, na ?ciance, pije szampany i inne takie… To jest dla mnie obce.

W: Napisa?e? piosenk? o Krzysztofie Ibiszu. Czy on si? jako? do tego odniós?? Rozmawia?e? z nim?

C: Tak, dzwoni? kiedy? do mnie. By? zachwycony, cieszy? si?, pogratulowa? mi nawet. Bardzo pozytywna reakcja. Spodziewa?em si? tego nawet, bo tak mu z oczy patrzy, ?e nie wyobra?am sobie, ?e móg?by si? obrazi? za ten utwór.

W: Planujesz wzi?? inne s?awy na swoj? „wokand?”?

C: Oczywi?cie. Nawet s?awy sto razy wi?kszego kalibru, i mam nadziej?, ?e to w grudniu ju? si? pojawi w Internecie. S?awa ta jest kalibru naprawd? wielkiego.

W: A zdradzisz co? wi?cej?

C: Ja ju? zdradzi?em, graj?c fragment tego numeru na koncertach. Jest to pan Sting, z którym gram duet. By?em na imprezie u niego!

W: A jak wspominasz wspó?prac? z Mel? Koteluk? Od kogo to wysz?o?

C: Bardzo przyjemnie, a wysz?o to ode mnie. Zaproponowa?em jej wspó?prac?, zgodzi?a si? i nagrali?my to b?yskawicznie. Tak samo teledysk jak i piosenk?. Wszystko fajnie zagra?o.

W: Twoje najgorsze wspomnienie motoryzacyjne?

C: To nie mo?e by? nic innego jak st?uczka, któr? mia?em wspania?ym niebieskim, b??kitno-czarno-czerwonym CeZikowozem. Wjecha?em komu? w ty?ek mówi?c brzydko. Po tym samochód chyba si? na to za mnie obrazi?, ?e spowodowa?em tak? sytuacj? i zacz?? si? rozwala?. Do tego stopnia, ?e jak podnosi?em go na lewarku, to ten lewarek wpada? do ?rodka (?miech). Rozstali?my si?…

W: Czy jest jakie? miejsce, w którym nie zgodzi?by? si? nigdy zagra? koncertu?

C: Ja wiem? Mo?e w oczyszczalni ?cieków nie chcia?bym gra?. Blisko jaki? takich kot?ów z fekaliami…

W: A jakby Ci? zaprosili do Manieczek?

C: My?l?, ?e by? grzecznie powiedzia?, ?e nie mam terminu. Wol? takie miejsca jak te dzisiaj (Stary Klasztor), kameralne, spokojne. Takie rzeczy mnie interesuj?.

W: Tak zupe?nie na koniec, czego CeZik s?ucha na co dzie??

C:Ma?o s?ucham, naprawd? ma?o s?ucham. Jak ju?, to s?ucham tego, co sam nagra?em. S?ucham te? debat, przemówie?, rozmów, cz?sto politycznych. S?ucham autorytetów, które mówi? m?dre rzeczy. S?ucham dokumentów historycznych… Nie lubi? s?ucha? muzyki dla przyjemno?ci, bo mi to nie sprawia wielkiej przyjemno?ci. Mam do?? swojej muzyki na co dzie?. Wi?ksz? rado?? sprawia mi mówienie, ni? s?uchanie.

W: Dzi?ki za rozmow? 🙂

C: Dzi?kuj?!

 

rozmawia?: Grzegorz Kociuba

fot. Maria Sawicka / mariasawicka.pl

 

CeZika we Wroc?awiu zobaczymy ponownie ju? ca?kiem nied?ugo! Nasze miasto odwiedzi w ramach Zimowej Trasy Koncertowej, która prezentuje si? nast?puj?co:

 

CeZik & KlejNuty – zimowa trasa koncertowa

 

20.01 – Szczecin – Sala ACK US (ul. Malczewskiego 10) – Akustycze? – g. 19

21.01 – Wroc?aw – Bezsenno?? (ul. Ruska 51) – g. 20

22.01 – Pozna? – Meskalina (Stary Rynek 6) – g. 19

23.01 – Zielona Góra – Kawon (Zamkowa 5) – g. 20

24.01 – Paj?czno – Kino ?wite? (ul. Zdrojowa 17) – g. 20

25.01 – Bielsko-Bia?a – Rock Galeria (ul. Staszica 7) – g. 19

30.01 – Rzeszów – Bar/Lokal (ul. 3 maja 13) – g. 20

31.01 – Lanckorona – Gminny O?rodek Kultury (Lanckorona 473) – g. 20

01.02 – Tarnów – TCK (Rynek 5) – g. 19

02.02 – Kraków – ?aczek (al. 3 Maja 5) – cykl Niepokorni – g. 19.30

19.02 – Koszalin – Kawa?ek Pod?ogi (ul. Piastowska 21) – g. 20

20.02 – Gryfino – Festiwal W?óczykij – kino Gryf (ul. Szczeci?ska 17) – g. 22

21.02 – Zb?szynek – Zb?szynecki O?rodek Kultury (ul. Wojska Polskiego 18) – g. 19

 
 

stat4u