• Szczegóły
 • Inne
 • Premiery tygodnia w Kinie Nowe Horyzonty!

  Start  /  News  /  Premiery tygodnia w Kinie Nowe Horyzonty!
     piątek, 7 Listopad , 2014
     9:00
     Miejsce:
     News
  Bilety:
  Brak informacji.
  !!WROCLIVE POLECA!!

  • AJAX Calendar

   Listopad 2014
   P W Ś C P S N
   « Paź   Gru »
    12
   3456789
   10111213141516
   17181920212223
   24252627282930
Premiery tygodnia w Kinie Nowe Horyzonty!

Start  /  News  /  Premiery tygodnia w Kinie Nowe Horyzonty!

knh

Premiery tygodnia w kinie Nowe Horyzonty:

 • „Obywatel” re?. Jerzy Stuhr

Obsada: Jerzy Stuhr, abortion Maciej Stuhr, viagra 100mg Janusz Gajos, advice Magdalena Boczarska, Sonia Bohosiewicz.

Wychodz?c z gmachu telewizji Jan Bratek ulega gro?nemu wypadkowi. Le??c na szpitalnym ?ó?ku majaczy, przypominaj?c sobie sceny z burzliwego ?ycia. Mia? szcz??cie, albo pecha, wbrew swoim zamiarom znajdowa? si? w centrum wydarze? historycznych. W jego losie, jak w soczewce, odbija si? powojenna historia Polski.

W tym filmie obrywa si? ka?demu. Prawicy i lewicy. Ko?cio?owi i ?wieckim. Ubecji i Solidarno?ci. Karierowiczom i kombinatorom. ?ucznikowi i zespo?om ta?ca. A nawet TVP. Jerzy Stuhr patrzy na Polaków i nasz? histori? oraz wspó?czesno?? okiem surowym i krytycznym, ale z otwartym sercem. Prowokuje, ale i bawi. Zach?ca do odrobiny samokrytycyzmu, ale i dystansu. Z kogo si? ?miejecie? Z siebie si? ?miejemy! Po co si? ?miejecie, by troch? zm?drze?!

Dagmara Romanowska, film.onet.pl

 •  „Interstellar” re?. Chris Nolan
 Obsada: Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matthew McConaughey

Gdy okazuje si?, ?e nasz czas na Ziemi dobiega ko?ca, zespó? odkrywców wyrusza na najwa?niejsz? misj? w dziejach ludzko?ci. Badacze podró?uj? poza granice galaktyki, by przekona? si?, czy rasa ludzka ma szans? przetrwa? w?ród gwiazd.

Zapytany o inspiracj? dla stworzenia „Interstellar”, re?yser odpar?, ?e wi?kszo?? osób z jego pokolenia marzy?o w dzieci?stwie o zostaniu astronaut?. Zachwyci?a go „2001: Odyseja kosmiczna” Kubricka, kiedy ogl?da? j? w dzieci?stwie wraz z ojcem. Przyzna?, ?e pragnie podobnego do?wiadczenia dla nowego pokolenia za spraw? „Interstellar” (…). Do inspiracji re?yser dorzuci? tak?e inne tytu?y, jak „Gwiezdne wojny” czy „?owc? androidów”. Najwa?niejsze jednak, ?e Nolan obieca? podró? do ?wiatów niewidzianych wcze?niej na ekranie, ale zastrzeg?, ?e oprócz wielkiej przygody widza czekaj? te? rozwa?ania o tym, co czyni nas lud?mi i co ka?e nam stawia? si? w roli wiecznych odkrywców.

stopklatka.pl

 • „Mapy gwiazd” re?. David Cronenberg

Obsada: Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson

Autor bestsellerowych poradników dr Stafford Weiss jest szanowanym nestorem hollywoodzkiej dynastii. Cho? zbi? fortun? na doradzaniu innym, nie do ko?ca radzi sobie z sytuacj? we w?asnym domu. Jego ?ona Cristina wi?kszo?? czasu po?wi?ca karierze ich 13-letniego syna Benjiego, który od kilku lat ma powa?ane problemy z narkotykami. Ich dorastaj?ca córka Agatha, u której lekarze zdiagnozowali piromani?, zaprzyja?nia si? z Jeromem, m?odym szoferem, któremu marzy si? aktorska kariera. Czy przepustk? do niej b?dzie romans z pacjentk? Stafforda, aktork? Havan? Segrand, która od lat nie potrafi poradzi? sobie ze s?aw? swojej zmar?ej matki?

Niepokoj?ce i zanurzone w ludzkich obsesjach „Mapy gwiazd” stanowi? nie tylko bezlitosn? satyr? na ameryka?sk? Fabryk? Snów. Nowy film autora „Niebezpiecznej metody” to przede wszystkim bardzo gorzka i ponura opowie?? o rozpadzie ?wiata, w którym wi?zi rodzinne (jak to cz?sto u Cronenberga bywa) s? naznaczone przemoc? i perwersj?,

Magdalena Bartczak, stopklatka.pl

 • „Gottland” re?. Viera ?ákanyová, Petr Hátle, Rozálie Kohoutová, Lukáš Kokeš, Radovan Sibrt, Klára Tasovská

Przemys?owiec, który wprawi? czeskie fabryki w ruch i gwiazda filmowa, która ?yciow? rol? odegra?a b?d?c kochank? Goebbelsa. Cz?owiek, stawiaj?cy Stalina na piedestale i ten, który go z niego zrzuci?. Pisarz, który nie k?ama? tylko wtedy, kiedy tworzy? fikcj?. Ch?opiec, który próbowa? podpali? kraj. To pi?? wyj?tkowych postaci i historii, seria dokumentalnych epizodów opartych na bestsellerowym zbiorze reporta?y Mariusza Szczyg?a. Zainspirowani ksi??k? dokumentali?ci, studenci praskiej szko?y filmowej FAMU, z wnikliwo?ci? przygl?daj? si? powojennej Czechos?owacji i Czechom i poszukuj? narodowych bohaterów – zapomnianych i nigdy nieodkrytych oraz tych, których nazwiska z kart historii brutalnie wymazano. Wychodz?c od wydarze? z okresu Pierwszej Republiki Czechos?owackiej i II wojny ?wiatowej, przez lata 50. i 60., na okresie normalizacji ko?cz?c, stawiaj? pytania o wspó?czesne konsekwencje prze?omowych wydarze?.

 

 • „Du?y zeszyt” re?. János Szász

Obsada: András Gyémánt, László Gyémánt, Gyöngyvér Bognár

Ekranizacja bestsellerowej powie?ci Agoty Kristof o niezwyk?ej wi?zi braci bli?niaków, jednocz?cych si? w obliczu pe?nej okrucie?stw wojny. Zwyci?zca MFF w Karlowych Warach oraz w?gierski kandydat do Oscara w 2014 roku. II wojna ?wiatowa. Ojciec przed rozstaniem z dwoma trzynastoletnimi synami daje im zeszyt nakazuj?c, aby zapisywali w nim codzienne wydarzenia. Ch?opcy maj? znale?? schronienie na wsi, u babci. Jednak kobiet? bardziej interesuje zawarto?? butelki, ni? jej w?asne wnuki. Zamiast azylu ch?opców czeka brak mi?o?ci, walka o przetrwanie i do?wiadczenie w pe?ni okrucie?stw wojny. Koszmarna rzeczywisto?? znajduje odzwierciedlenie w rzeczowych, pozbawionych emocji wpisach w zeszycie. Film pokazuje drastyczny obraz wojny widzianej oczami dziecka, cho? nieco inny ni? ten, do którego kino zd??y?o nas przyzwyczai?. Obserwujemy proces utraty z?udze? i przyspieszon? inicjacj? g?ównych bohaterów do doros?o?ci.

 • „?mie?”  re?. Stephen Daldry

Obsada: Rooney Mara, Martin Sheen, Wagner Moura

Trzech ubogich, brazylijskich ch?opców dokonuje niezwyk?ego odkrycia na sk?adowisku ?mieci. Fakt ten ma bardzo powa?ne konsekwencje i ch?opcy musz? ukrywa? si? przed brutaln? policj?.

„?mie?” nie chowa g?owy w piasek i nie unika powa?nych tematów, cho? te stanowi? przede wszystkim przed?u?enie g?ównego w?tku przygodowego trójki ch?opaków. Jednym z najwa?niejszych elementów scenariusza napisanego przez Richarda Curtisa, sztandarowego romantyka brytyjskiego kina („To w?a?nie mi?o??”, „Czas na mi?o??”), jest kwestia spo?ecznego aktywizmu i idealizmu, tego, w jaki sposób po?wi?canie si? dla s?usznych spraw zmienia cz?owieka od ?rodka. Ch?opcom w ich przygodzie pomagaj? coraz bardziej cyniczny ksi?dz, który przesta? ju? wierzy? w mo?liwo?? jakiejkolwiek zmiany, a tak?e m?oda aktywistka, która bije si? z my?lami, czy jej praca jest w ogóle czego? warta. Nietrudno si? domy?li?, ?e w takiej konwencji doro?li bohaterowie musz? dosta? od ?ywio?owych m?odzie?ców lekcj? pokory.

Darek Ku?ma, film.onet.pl

 • „Rio Bravo” re?. Howard Hawks

 Obsada: John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson

Klasyczny western komediowy w re?yserii mistrza gatunku Howarda Hawksa (wcze?niej chocia?by Rzeka Czerwona) w gwiazdorskiej obsadzie. Legendarny John Wayne jako odwa?ny szeryf John T. Chance pakuje za kratki lokalnego bandziora Nathana Burdette’a. Chance musi przetrwa? ob?aw?, któr? organizuje drugi z braci Burdette i jego kompani. Szeryfowi pomagaj? wiecznie pijany zast?pca Dude (Dean Martin), zbzikowany staruszek Stumpy (Walter Brennan), m?ody rewolwerowiec (Ricky Nelson) oraz pi?kna Feathers (Angie Dickinson).

Gdzie:

 
 

stat4u