• Szczegóły
 • Inne
 • Czym Pachnie Lwów?

  Start  /  News  /  Czym Pachnie Lwów?
     wtorek, 28 Październik , 2014
     21:10
     Miejsce:
     News
  Bilety:
  Brak informacji.
  !!WROCLIVE POLECA!!

  • AJAX Calendar

   Październik 2014
   P W Ś C P S N
   « Wrz   Lis »
    12345
   6789101112
   13141516171819
   20212223242526
   2728293031  
Czym Pachnie Lwów?

Start  /  News  /  Czym Pachnie Lwów?

art meetings

Czujesz? To Lwów!

Napisz z czym kojarzy Ci si? Lwów i zosta? wspó?twórc? wyj?tkowej, pilule mi?dzynarodowej akcji muzycznej! Internetowa akcja spo?eczno?ciowa „Czym pachnie Lwów?” to platforma, doctor dzi?ki której wszyscy mi?o?nicy Lwowa mog? wyrazi? swoje wspomnienia, viagra order marzenia i skojarzenia zwi?zane z miastem, odpowiadaj?c na pytanie „czym pachnie Lwów?” na stronie www.citysmell.eu. W chwili odpowiedzi stajemy si? jednocze?nie twórcami artystycznego przedsi?wzi?cia.

W tym roku platforma www.citysmell.eu s?u?y? b?dzie za inspiracje muzykom jazzowym z Danii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy i Polski. Podczas fina?owego koncertu wyst?pi?: Piotr Damasiewicz, Ostap Manulyak, Lotte Anker, Magda Mayas, Samuel Blaser, Gerard Lebik i Per Zanussi. Wra?enia, które opisz? internauci zostan? prze?o?one na d?wi?ki, które us?yszymy podczas fina?owego koncertu, 14 listopada we lwowskim klubie Dzyga.

Szlachetny a zarazem uniwersalny j?zyk sztuki jest p?aszczyzn?, dzi?ki której mo?emy wyrazi? ?wiadomo?? wspólnotowo?ci, bogat? dzi?ki spu?ci?nie historycznej, kulturowej i geograficznej. Miasto Lwów, ze swoim rytmem i klimatem, inspiruje ró?norodno?ci?, z?o?ono?ci? do?wiadcze? i narracji. Przekonajmy si?, czym dla ka?dego z nas pachnie Lwów – zach?ca do udzia?u w akcji Piotr Damasiewicz.

W ubieg?ym roku internauci zostali wspó?autorami scenariusza filmu 3D „Zapach Lwowa”, w re?yserii Grzegorza Korczaka. Dzie?o b?d?ce impresj? na temat aury miasta i emocji jego mieszka?ców mia?o swoj? premier? w pa?dzierniku 2013 roku we Lwowskim Pa?acu Sztuki.

Dla zrozumienia i dialogu Tegoroczny festiwal Art Meetings odb?dzie si? mi?dzy 7 a 15 listopada we Lwowie i Kijowie. Wydarzenie na ma celu upowszechnienie i promocj? wspó?czesnej kultury europejskiej i inicjowanie mi?dzynarodowej wspó?pracy kulturalnej. Od czterech lat na Ukrainie organizowane s? koncerty, mi?dzynarodowe kooperacje, konkursy dla m?odych ukrai?skich zespo?ów muzycznych, warsztaty dla dzieci, happeningi, wystawy, pokazy filmowe oraz warsztaty. Wszystkie dzia?ania festiwalowe s?u?? transgranicznemu poznaniu, zrozumieniu, wspó?pracy i podejmowaniu dialogu.

Oprócz koncertu „Czym pachnie Lwów”, na festiwalu zobaczymy kilkunastu wykonawców z Ukrainy, Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii czy W?gier. Na festiwalu b?d? go?ci? tak?e aktywi?ci kulturalni ze Wschodniej i Zachodniej Europy. Wezm? udzia? w panelach dyskusyjnych „Share the Culture”. Dla najm?odszych festiwalowiczów przygotowane zosta?y specjalne warsztaty edukacyjno-twórcze „Lviv to Africa”.

Festiwal Art Meetings finansowany jest ze ?róde? polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Polskiego w Kijowie, Fundacji Wspó?pracy Polsko – Niemieckiej, Funduszu Wyszehradzkiego, Pro Helvetia, Nordisk Kulturfond. Festiwal zosta? obj?ty Patronatem Honorowym Ministra Spraw Zagranicznych RP Grzegorza Schetyny.

Wi?cej o programie Art Meetings 2014 na www.artmeetings.eu

 
 

stat4u